Vademecum: start van een internationale school in Nederland

Verspreid over ons land is een aantal internationale scholen gevestigd. Deze scholen zijn in de eerste plaats bestemd voor kinderen van tijdelijk in Nederland verblijvende expatriates (expats), ook wel ‘internationals’ genoemd. Nederland blijkt voor veel internationale organisaties en bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Aan (toekomstige)
werknemers worden goede voorzieningen geboden. Nabijheid van internationaal onderwijs vormt zeker niet de minst belangrijke!

De actualiteit leert ons dat het aantal expats nog
steeds toeneemt. Regelmatig worden door gemeenten en schoolbesturen dan ook verkenningen uitgevoerd naar de mogelijke start van een nieuwe voorziening voor
internationaal onderwijs. Ter ondersteuning van deze verkenningen wordt dit vademecum uitgebracht.

Dit vademecum is gericht op internationale scholen voor primair en voortgezet onderwijs (voor kinderen van 4 tot ca. 18 jaar) en is gebaseerd op informatie zoals die per 1 augustus 2019 beschikbaar was.

Vademecum