Passend Onderwijs


Ieder kind heeft recht op onderwijs dat past bij de mogelijkheden van het kind. Echter, ook internationale scholen kunnen niet altijd bieden wat het kind nodig heeft. Het internationale onderwijs in Nederland kent twee scholen voor internationaal speciaal onderwijs:

Lighthouse Special Education in Den Haag

Special needs department of The American School of The Hague in Wassenaar