Passend Onderwijs


Ieder kind heeft het recht op leren en kwaliteitsonderwijs. Er zijn twee gespecialiseerde scholen beschikbaar in Nederland voor kinderen met beperkingen van zodanige aard dat ze zich niet kunnen ontwikkelen in het gewone internationale onderwijs.

Lighthouse Special Education in Den Haag

Special needs department of The American School of The Hague in Wassenaar