De Staat van het Internationaal Onderwijs

Onderwijs
is het
krachtigste wapen
dat we
kunnen gebruiken
om de wereld
te veranderen

Nelson Mandela

Samengesteld door SIO, geeft de 2019 editie van De Staat van het Internationaal Onderwijs informatie over de huidige situatie van internationaal onderwijs in Nederland. Hoewel het slechts om een relatief klein aantal leerlingen (momenteel circa 21.000) in het basis- en voortgezet onderwijs gaat, is deze informatie ook van waarde voor de Nederlandse economie. Het rapport (in het Nederlands en Engels) geeft een beeld van de diversiteit aan internationaal en internationaal georiënteerd onderwijs in Nederland in het kader van het thema “Groei en diversiteit”.

Rapport 2019 – De Staat van het Internationaal Onderwijs