Geschiedenis

De geschiedenis van SIO

De Stichting Internationaal Onderwijs is in 1953 opgericht door de gemeente Den Haag met financiële steun van een aantal grote bedrijven: Philips, Shell en Unilever. Doel was om in Den Haag een internationale school op te richten als afdeling van een Nederlandse school en in samenwerking met de al aanwezige internationale scholen in Den Haag.

Alhoewel dit plan niet tot uitvoering kwam, ondersteunde SIO het internationale onderwijs in financiële zin en ontpopte het zich tot een vraagbaak en adviesorgaan over en voor het internationale onderwijs. Tot in de jaren ’70 waren de internationale scholen voornamelijk gevestigd in de Haagse en Amsterdamse regio.

Vanaf 1983 was het van overheidswege mogelijk om gesubsidieerde internationale afdelingen te koppelen aan Nederlandse scholen; de eersten waren gevestigd in Den Haag, Eindhoven en Hilversum en werden igo-scholen (internationaal georiënteerd onderwijs) genoemd. Vanaf dit begin moedigde SIO landelijke schoolbesturen aan om dit voorbeeld te volgen.

Tot de dag van vandaag neemt het aantal Nederlandse scholen met internationale afdelingen toe. SIO betrok in zijn activiteiten ook de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs die delen van hun onderwijs in het Engels aanbieden en vervolgonderwijs kunnen zijn voor leerlingen van internationale scholen.