Over SIO

Doelen en activiteiten

De Stichting Internationaal Onderwijs geeft informatie over al het internationale onderwijs in Nederland. SIO wil een intermediair zijn tussen de internationale scholen c.q. Nederlandse scholen met een internationale afdeling en alle organisaties en instellingen die belang hebben bij en/of iets kunnen betekenen voor het internationale onderwijs. SIO organiseert ook bijeenkomsten en conferenties voor schoolleiders en schoolbesturen met als doel het informeren over vernieuwingen in het (internationale) onderwijs en over veranderingen in wet- en regelgeving die relevant is voor deze groep scholen.

In aanvulling op het jaarlijks verschijnende rapport van de onderwijsinspectie “De Staat van het Onderwijs”, publiceert SIO periodiek “De Staat van het Internationale Onderwijs”. De uitgaven zijn hier te lezen.

SIO organiseert periodiek conferenties met thema’s die specifiek betrekking hebben op het internationale onderwijs, waarvoor overigens ook directeuren en bestuurders van Nederlandse scholen met internationale afdelingen kunnen worden uitgenodigd. 

Ook voor leerlingen van de internationale scholen moet passend onderwijs beschikbaar zijn. Als de school niet in staat is om in de specifieke behoefte van een leerling te voorzien, dan kan samenwerking met Nederlandse (speciale) scholen een werkbare optie zijn.